No products in the cart.

Sahatavaraa/sawn timber

We sell sawn unedged timber from Niemen Tehtaat, mainly birch, but there is also a bit of aspen.

Sawn timber has dryed outside, as it has been in stock for about 5-10  years. Sawn timber has been stored in tapuls and riled dryer loads.

Lengths: 3600-6000mm

Thicknesses: 25mm and 50mm

Moisture: Outdoor dry about 18%

If you are interested, please contact:

Panu Niemi
CEO
tel. +358 50 611 29
panu.niemi@niementehtaat.fi

Myydään Niemen Tehtaiden sahatavaraa, pääasiassa koivua, mutta myös hieman haapaa löytyy.

Sahatavara on niin sanotusti ulkokuivaa, sillä se on ollut varastossa noin 5-10 vuotta. Sahatavaraa on säilytetty tapulissa ja rimoitetuissa kuivaamokuormissa.

Pituudet: 3600-6000mm

Paksuudet: 25mm ja 50mm

Kosteus: Ulkokuivaa noin 18%

Yhteydenotot:

Atso Pullinen
tuotantopäällikkö
puh. +358 500 339 441
atso.pullinen@niementehtaat.fi