No products in the cart.

Sahatavaraa

Myydään Niemen Tehtaiden sahatavaraa, pääasiassa koivua, mutta myös hieman haapaa löytyy.

Sahatavara on niin sanotusti ulkokuivaa, sillä se on ollut varastossa noin 5-10 vuotta. Sahatavaraa on säilytetty tapulissa (kuva 1) ja rimoitetuissa kuivaamokuormissa (kuva 2).

Pituudet: 3600-6000mm

Paksuudet: 25mm ja 50mm

Kosteus: Ulkokuivaa noin 18%

Sahatavaraa myydään autokuormittain ja itse purkaen. Tavaraa on paljon ja hinta vaihtelee 250-350€/m3, mutta tarjouksiakin kuunnellaan.

Yhteydenotot:

Atso Pullinen
tuotantopäällikkö
puh. +358 500 339 441
atso.pullinen@niementehtaat.fi

 

Kuva/figure 1.

Kuva/figure 2.

 

And here are guidelines for you in English:

 

We sell sawn timber from Niemen Tehtaat, mainly birch, but there is also a bit of aspen.

Sawn timber has dryed outside, as it has been in stock for about 5-10  years. Sawn timber has been stored in tapuls
(figure 1) and riled dryer loads (figure 2).

Lengths: 3600-6000mm

Thicknesses: 25mm and 50mm

Humidity: Outdoor dry about 18%

Sawn timber is sold by car truckload and self-unloading. There is a lot of stuff and the price varies from 250 to 350€/m3, but offers are also listened to.

If you are interested, please contact:

Atso Pullinen
production manager
tel. +358 500 339 441
atso.pullinen@niementehtaat.fi